سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر باغستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مهرابی بشرآبادی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ایران کشوری دارای آب وهوای گرم ونیمه خشک است که بحران آب در آن در حال افزایش است. بنابراینمسائل مربوط به استفاده از آب و الگوی تجارت دو جزء مهم ا زامنیت غذایی درایران است. آب مجازی به حجم آب بکار رفته در تولید کالاهای کشاورزی بر می گردد که بخشی از این در محصولات ذخیره شده است. زمانی که این کالاها به بازارهای جهانی وارد می شوند تجارت آب مجازی روی می دهد. انتظار می رود که تجارت آب مجازیبه طور بالقوه مصرف آب در سطح ملی و جهانی را به دلیل استفاده کاراتر و تخصصی تر از آب، کاهش دهد امروزه بحث آب مجازی به عنوان یکی ا ز موضوعات مهم در تحقیقات مدیریت منابع آب به حساب می آید. در این مطالعه ضمنمعرفی مفهوم آب مجازی، روشی برای کمی کردن و ارزیابی آب نهفته در صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران طی سال های ۸۲-۱۳۸۰ ارائه می گردد. محاسبات نشان می دهد که واردات آب مجازی از ۱۷۶ GM3 در سال ۱۳۸۰ به ۱۲۷ GM3 در سال ۱۳۸۲ کاهش یافته است. همچنین صادرات آب مجازی از ۱۵GM3 در سال ۱۳۸۰ به ۲۰/۹ GM3 در سال ۱۳۸۲ کاهش یافته است. بررسی خالص واردات آب مجازی نیز نشان می دهد که میزان آن در ۱۶۰/۹۶GM3 در سال به ۱۰۶/۸GM3 در سال ۱۳۸۲، کاهش یافته است.