مقاله مفهوم «برتر از هستي» و فقدان «ارتباط» در انديشه فلوطين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۹۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: مفهوم «برتر از هستي» و فقدان «ارتباط» در انديشه فلوطين
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برتر از هستي
مقاله احد
مقاله تعالي
مقاله ارتباط
مقاله عشق
مقاله آفرينش
مقاله فيض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرهروي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم «برتر از هستي» عنواني است كه فلوطين براي «احد» در نظر مي گيرد، تا آن را از هر گونه تعين، انقياد و كثرت متعالي سازد و اين تعالي سازي چنان فاصله اي ميان منشا و مبدا هستي (احد) و ساير باشندگان ايجاد مي كند كه محوري ترين عناصر عرفاني يعني «ارتباط» و «عشق» را به چالش مي گيرد. نگرش عارفانه فلوطين از بنياد، فلسفي است و در رويكرد عارفانه او به فلسفه شور، شوق و ذوق عارفانه كه از ويژگي هاي عرفان شاعرانه شرقي است، اثري به چشم نمي خورد. هر چند انديشه فلوطين در اين باره زمينه ساز عرفان نظري و موثر در آرا فيلسوفان و عارفان مشرق زمين بوده است، اما عرفان او اساسا بر بنياد انديشه فلسفي يونان استوار است. مفهوم «برتر از هستي» برداشتي از ايده نيك در انديشه افلاطون است و فلوطين اين مفهوم را وامدار اوست، به كارگيري اين مفهوم و نيز پيراستن «احد» از هر گونه ويژگي آشناي انساني همانند، انديشه، عشق، آگاهي، اراده، عنايت و بخشش، او را به مفهومي ناشناس، بيگانه و بي نهايت دور و نيز خدايي خاموش و سرد بدل مي سازد. از سوي ديگر تعالي «احد» در کاربرد مفهوم «برتر از هستي»، مفهوم «آفرينش» را نيز به «فيض» بدل مي سازد تا تبييني براي عدم نياز به اراده و آگاهي خداوند باشد. در فلسفه عرفاني فلوطين به تبع فقدان مفهوم «ارتباط» اثري از «ايمان» نيز به چشم نمي خورد، در واقع اين هستي شناسي مبتني بر خرد اوست که مي خواهد خدا و انسان را به شيوه اي استدلالي تفسير و تبيين کند. در به کارگيري مفهوم «برتر از هستي» مي توان به دو نتيجه کلي رسيد: ۱- فقدان «ارتباط» دو سويه ميان انسان و منشا هستي و به تبع آن فقدان شور و شوق، ۲- طرد و نفي جهان جسماني، و به تبع آن بي اعتباري و بي ارزشي انسان و تمام دغدغه ها و تعلقات اين جهاني.