مقاله مفهوم تنزيه از ديدگاه غزالي و سنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: مفهوم تنزيه از ديدگاه غزالي و سنايي
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنايي
مقاله حديقه
مقاله غزالي
مقاله آرا کلامي
مقاله تنزيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرضي شوب منيره
جناب آقای / سرکار خانم: زرقاني سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنايي و محمد غزالي دو شخصيت سرنوشت ساز در فرهنگ و ادب اين سرزمين هستند که آثارشان نقطه عطفي در ميراث گرانقدر عرفاني ماست. پرسش اصلي اين مقاله که بررسي تطبيقي آرا اين دو انديشمند در مبحث «تنزيه» است، دقيقا در نقطه تلاقي آرا آن دو شکل مي گيرد. آيا سنايي در برخورد با آثار غزالي اصل را بر اقتباس صرف گذاشته يا برخورد خلاق را اساس قرار داده است؟ هر چند بررسي ما فقط به موضوع «تنزيه» محدود مي شود، اما مقاله در عين حال مي تواند دورنمايي از طرز مکالمه سنايي با آثار غزالي را پيش چشم خوانندگان ترسيم کند. براي رسيدن به پاسخ، ايده هاي هر کدام از دو شخصيت فوق را به صورت تطبيقي درباره مفهوم «تنزيه» و در ذيل چند عنوان اصلي بررسي کرده ايم: تنزيه و تشبيه، مساله استوا بر عرش، تاويل آيات و احاديث، نسبت خالق با گناهان انسان و تبيين برخورد خلاقانه سنايي با اين موضوعات، از جمله بحثهاي محوري اين مقاله است.