مقاله مفهوم «درد و رنج» در نگاه شاعران زن معاصر (با تاكيد بر اشعار فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نقد ادبي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: مفهوم «درد و رنج» در نگاه شاعران زن معاصر (با تاكيد بر اشعار فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد و رنج
مقاله شعر معاصر
مقاله فروغ فرخزاد
مقاله سيمين بهبهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: كوپا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كهنداني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«درد و رنج» به عنوان يكي از وجوه برجسته تراژيك زندگي، از مسایلي است كه هر انساني در زندگي خود با آن روبه روست. اين مساله در هنر و ادبيات به طور عام، و به طور خاص در ادبيات معاصر به ويژه شعر زنان به گونه اي منعكس شده كه بررسي و تحليل آن، نيازمند تحقيق وسيع و جامعي است. موضوع اين مقاله، بررسي اشعار دو شاعر برجسته زن معاصر يعني فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني با توجه به ماهيت، مفهوم و مصاديق مختلف درد و رنج و با تاكيد بر مساله وجودشناسي درد و رنج (انواع، علل و نتايج آن) است. نويسندگان در اين پژوهش ضمن اشاره به ماهيت و نتايج درد و رنج به مقايسه جنبه هاي وجودشناسي درد و رنج در اشعار اين دو شاعر مي پردازند؛ گفتني است زمينه اصلي بحث، تمرکز بر فلسفه وجودي درد و رنج در حوزه هاي انواع درد و رنج، علل درد و رنج و راه هاي رهايي از آن است.