مقاله مفهوم رنج از ديدگاه مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مفهوم رنج از ديدگاه مولوي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنج
مقاله آفرينش
مقاله عشق
مقاله جبر
مقاله اختيار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رنج پديده اي انساني و فراگير است که در طول تاريخ مورد توجه مکاتب فلسفي، عرفاني و روان شناختي بوده است. با نگاه به بحث هاي مربوط به رنج با موضوع و يا پرسشي مشترک مواجه مي شويم و آن اين است که رابطه رنج و شر با خداي آفريننده و آفرينش مبتني بر خير چيست؟ خداباوران به اين پرسش پاسخ هاي متفاوتي داده اند و کوشيده اند تا توجيه مناسبي براي اين پرسش بيابند. يکي از آنان جلال الدين محمد بلخي (۶۰۴ ـ ۶۷۲ ق) است. موضوع رنج در انديشه وي، با تاکيد بر مثنوي معنوي، از دو جهت داراي اهميت است: نخست اينکه ريشه ها و مباني فکري او که برگرفته از تفکر اسلامي است، و دوم تاثير انديشه هاي برهان الدين محقق ترمذي که طريقه اش بر پايه رياضت و ملامت بود، و نيز شمس تبريزي، که بر عشق و جذبه تاکيد داشت.
مولوي، به عنوان مسلماني دين دار، در مسير شناخت انواع رنج و راه هاي مقابله با آنها از راه جهان بيني ديني وارد مي شود. او ابتدا به آفرينش هدفمند الهي اشاره مي کند، سپس با مطرح کردن بحث جبر و اختيار، که از يک سو با آفرينش، و از سوي ديگر با مفهوم رنج در ارتباط است، رنج حقيقي را برگرفته از عشق الهي توصيف مي کند و راه درمان آن را به اختيار تسليم جبر الهي شدن، و در نهايت، وصال با حقيقت مطلق مي داند. استفاده مکرر وي از احاديث و روايات اسلامي، نشان دهنده تاثير آموزه هاي اسلامي بر انديشه اوست.