سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هدی داورزنی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
محمد اقدسی – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در دنیای متلاطم کنونی که تغییرات محیطی رشد روزافزونی دارند ، مدیریت سازمانها نیز شکل جدیدی به خود گرفته است . در دهه
های گذشته ، پژوهشهای بسیار ی در زمینه تحول سازمانی صورت گرفته است و محققین اخیراٌ توجه خاصی به تغییر مبتنی بر یادگیری
نموده اند.
در این مقاله به منظور مفهوم سازی قابلیت یادگیری ، مقالات و تلاشهای پیشین بررسی شده است که هر یک به نکات خاصی اشاره
داشته اند و مواردی نیز از نظرشان دور مانده است . بنابر اطلاعات بدست آمده در انتها چند بعدی بودن قابلیت یادگیری نتیجه گیری
شده است که می توان این ابعاد را به این صورت خلاصه نمود : تعهد مدیریت ، قابلیت های فردی ، نو آوری ، تفکر سیستمی ، کار
تیمی ، مدلهای ذه نی مشترک ، مدیریت دانش . به عبارتی اگر سازمانی در این جنبه ها پرورش یابد ، قابلیت یادگیری آن بهبود یافته
است .