مقاله مفهوم شرق و غرب در انديشه فرديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: مفهوم شرق و غرب در انديشه فرديد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه
مقاله تاريخ
مقاله ادوار
مقاله ادبيات
مقاله انديشه
مقاله شرق
مقاله غرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شارعي محمدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرق و غرب واژگاني هستند كه پيشينه طولاني در ادبيات و انديشه ايرانيان دارند. با پذيرش همراهي ادبيات و انديشه به اين نكته پي مي بريم كه ريشه‎ اين اصطلاحات از كجا وارد ادبيات ما شده است. مفهوم شرق و غرب نخستين بار توسط عرفا به ‎كار گرفته شد. اين واژه ‎ها در مسير تاريخي خود چندين بار تغيير معنا يافته و در نهايت به فضاي جديد رسيده اند. تمركز اين مقاله بررسي اين دو واژه در انديشه فرديد است، اين كه فرديد چگونه با بهره گيري از ادبيات چپ و ادبيات عرفاني سرزمين خود اين دو واژه را باز توليد مي كند و در دنياي مدرن و در تقابل با آن معناي جديد به آنها مي دهد. بررسي اين دو واژه در گرو شناخت ادوار تاريخ از نظر فرديد مي باشد. به تعبيري بحث از حقيقت غرب زدگي مستلزم بحث از ادوار تاريخ است.