مقاله مفهوم شناسي “حق” و “تکليف” انساني درعصر قديم و جديد غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۶۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مفهوم شناسي “حق” و “تکليف” انساني درعصر قديم و جديد غربي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حق
مقاله تکليف
مقاله سنت (کلاسيک)
مقاله مدرنيته
مقاله حقوق بشر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: انواري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سعادت انسان از نگاه متفکرين دوره يونان باستان و عصر حاکميت کليسا، در گرو حرکت در مسيري بود که طبيعت يا خدا برايش مقدر ساخته بود، و اين انديشه وجود داشت که اطاعت از فرامين فيلسوفان و احکام کشيشان (حاکمان)، جامعه بشري را به کمال خويش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون ۱۵ و ۱۶ ميلادي به تدريج اين انديشه شکل گرفت که غايت، خود انسان است و نه چيزي خارج از دايره نيازهاي اين جهاني او. در راستاي اين نگرش، جامعه و حکومت مسوول خوشبختي انسان در همين جهان تلقي شد. مقاله حاضر در پي آن است که با توجه به پيامدهاي اين دگرگوني انديشه در شکل گيري ذهنيتي “تکليف مدار” يا “حق مدار”، امکان تدوين اعلاميه اي حقوق بشري به شيوه امروزي آن (اعلاميه جهاني حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸) را در دوره پيشامدرن بررسي کند.