مقاله مفهوم «فرجام شناسي» و «سرزمين موعود» در يهوديت و مسيحيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: مفهوم «فرجام شناسي» و «سرزمين موعود» در يهوديت و مسيحيت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرجام شناسي
مقاله سرزمين موعود
مقاله عهد قديم و جديد
مقاله دوران پادشاهان
مقاله ملکوت خدا
مقاله نيل تا فرات
مقاله بازگشت دوباره مسيح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي قمي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازخواني مفهوم «فرجام شناسي» و «سرزمين موعود» به عنوان يکي از مولفه هاي اساسي در بحث آخرت شناسي اديان ابراهيمي، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. دو دين هم خانواده يهوديت و مسيحيت به دليل آن که يکي برآمده از آمال موعودباورانه ديگري است، به اين موضوع چون اصلي مهم در الهيات خود نگريسته و در آثار کلاسيک کلامي و الهياتي خود بخش ويژه اي را به آن اختصاص داده اند. اين مفاهيم چون در کتاب مقدس ريشه دارند، بايد ابتدا براي درک آنها به عهد قديم و عهد جديد مراجعه نمود. در کتاب مقدس تصوير تاريخي مناسبي از روند تطور اين مفاهيم ارايه گرديده که هر يک از دو سنت يهودي و مسيحي تفاسير خاص خود را برداشت کرده اند. به هر تقدير فرجام شناسي و اعتقاد به موعود آخرالزمان و مسايل پيرامون از مسلمات الهياتي دو دين است.