مقاله مفهوم ماهيت شهر و معرفي شاخصها و معيارهاي سنجش آن در دوران معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در هويت شهر از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مفهوم ماهيت شهر و معرفي شاخصها و معيارهاي سنجش آن در دوران معاصر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجود
مقاله ماهيت
مقاله شهر
مقاله انسان
مقاله رابطه ابزاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بين نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آن جا که هر گونه تصميم سازي درباره وضعيت، مستلزم شناخت درست آن وضعيت است و عميق ترين لايه شناخت هر پديدار، شناخت وجود آن پديدار است، اين مقاله با توجه به بحران هايي که در حال حاضر گريبانگير شهر در ايران معاصر است، تلاش مي کند براي شناخت دقيق وضعيت شهر ايراني تعريفي دقيق از ماهيت شهر مبتني بر آگاهي هستي شناسيک از مبحث وجود ارايه نمايد.
از اين رو با استفاده از روش استدلالي و تحليل محتواي متن بدنبال بهره گيري از متون فلسفه وجود خواهد بود و سپس با روش قياسي به تعميم تعريف هاي فلسفي بر مباحث شهرشناسيک و در نهايت با استفاده ي توامان از همين روش و روش استدلالي به استخراج شاخص ها و معيارهاي تعريف مي پردازد و در پايان به يافته هاي زير مي رسد:
 ۱- مفهوم ماهيت شهر عيني معاصر را تعريف مي کند. (مفهوم شهر ذهن و آرمان شهر را تعليق مي کند.
۲- شاخص ها و معيارهايي براي سنجش ماهيت شهر معاصر ارايه مي نمايد.