مقاله مفهوم مسووليت حمايت: ارزيابي نقش غرب – جنبش عدم تعهد در شکل گيري هنجار جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: مفهوم مسووليت حمايت: ارزيابي نقش غرب – جنبش عدم تعهد در شکل گيري هنجار جهاني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت حمايت
مقاله غرب ـ غيرمتعهدها
مقاله فرايند هنجارسازي
مقاله مداخله بشردوستانه
مقاله امنيت انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: روان بد امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از قيد مفهوم «مسئوليت حمايت» در سند اجلاس سران ۲۰۰۵، بسياري از حاميان آن تصور مي کردند که اين مفهوم برخلاف سلف خود يعني مداخله بشردوستانه، مسير آساني در تبديل شدن به هنجار جهاني خواهد داشت، اما تفاوت در منافع و دغدغه هاي غرب ـ غيرمتعهدها اين روند را کند کرده است. مقاله حاضر در پي ارايه درک بهتري از مفهوم «مسووليت حمايت» است و در اين راستا به چيستي و نحوه پيدايش و ماهيت هنجاري آن توجه مي کند و همچنين سعي در تبيين تفاوت واکنش غرب ـ غيرمتعهدها نسبت به اين مفهوم دارد. نگارنده معتقد است که مفهوم «مسووليت حمايت» بر مبناي نظريه جهانشمولي عدالت، حمايت از کرامت بشري و ارتقا اخلاقيات در روابط بين الملل بنا شده است، ولي مقاومت کشورهاي غيرمتعهد در برابر پيشبرد سريع اين مفهوم به عنوان يک هنجار بين المللي به دليل امکان کاربرد انتخابي و سياست زده اين مفهوم توسط کشورهاي غربي عليه کشورهاي ديگر است که در نتيجه به طولاني شدن اين روند مي انجامد.