مقاله مفهوم مقياس جغرافيايي و اهميت آن در جغرافياي سياسي پست مدرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مفهوم مقياس جغرافيايي و اهميت آن در جغرافياي سياسي پست مدرن
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس
مقاله تئوري مقياس
مقاله استعاره هاي مقياس
مقاله جغرافياي سياسي پست مدرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحيدر دره
جناب آقای / سرکار خانم: ذكي ياشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقياس يكي از مفاهيم اساسي جغرافياي سياسي است كه انديشه هاي بنيادين مربوط به آن در دهه ي ۱۹۹۰ پديدار شد تا تفكرات غالب از فرايندهاي سياسي و اجتماعي را به چالش بكشد. مفهوم مزبور در سه معني متفاوت کارتوگرافيکي، روش شناختي و جغرافيايي به كار مي رود كه برداشت اخير از آن داراي كاربرد بيشتر و نيز در ژئوپليتيك انتقادي اهميت زيادي دارد. مقياس هاي جغرافيايي همزمان «رابطه»، «استعاره»، «سطوح بازنمايي»، «سكوي اعمال ژئوپليتيكي و اجتماعي» و «سلسله مراتب نامنسجمي از فضاهاي تودرتو» مي باشند. همه مقياس هاي جغرافيايي محلي، ناحيه اي، ملي، منطقه اي، جهاني و غيره در جغرافياي سياسي پست مدرن و ژئوپليتيك انتقادي مورد توجه و تاكيد جغرافيدانان سياسي قرار مي گيرند و آنها براي درك بهتر سياست فضايي ضمن در نظر گرفتن مقياس هاي فضايي مختلف در تحليل هاي خود، سعي مي نمايند بر روابط و همبستگي دروني مقياس ها تمركز نمايند.