مقاله مفهوم منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مطالعه موردي: دولت خاتمي (۸۴-۱۳۷۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۰۲ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مفهوم منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مطالعه موردي: دولت خاتمي (۸۴-۱۳۷۶)
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منافع ملي
مقاله سياست خارجي
مقاله مصالح اسلامي
مقاله مردم سالاري ديني
مقاله تنش زدايي
مقاله گفتگوي تمدنها
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فردي تازه كند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، مفهوم «منافع ملي» و ارتباط آن با مفهوم «مصالح اسلامي» در عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي به صورت عام، و سياست خارجي دولت خاتمي به صورت خاص؛ مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. به دليل ارزشي بودن مفهوم منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي، به نظر مي رسد که بررسي آن با برداشتي خردگرايانه از روابط بين الملل (نئورئاليسم و نئوليبراليسم) نمي تواند ما را به نتيجه مطلوب راهنمايي نمايد. بنابراين با مفروض گرفتن آشنايي خواننده با مباني نظريه سازه انگاري، و نقشي که اين نظريه براي هنجارها، ارزش ها و هويتهاي مختلف در به وجود آمدن «منافع» قايل است؛ سعي گرديده تا منافع ملي دوران رياست جمهوري خاتمي از منظري سازه انگارانه مورد بررسي قرار گيرد. نويسنده معتقد است باز تعريف ارزشي و هويتي ايرانيت، اسلاميت، انقلاب اسلامي و نيز حاکميت مردم سالاري ديني در انديشه خاتمي در نهايت به تعريف مجدد مفهوم منافع ملي جمهوري اسلامي در دوران رياست جمهوري وي منجر گرديد.
روش تحقيق مقاله توصيفي – تحليلي بوده و يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که دمکراتيزاسيون جامعه ايران و ارزش قايل شدن براي حاکميت مردم در تصميم گيريها در عرصه داخلي، و نيز تنش زدايي در عرصه بين المللي و جايگزيني مفاهمه و گفتگو در سياست خارجي، مي تواند حافظ منافع ملي جمهوري اسلامي ايران باشد.