مقاله مفهوم و شاخصه هاي عدالت سياسي در گفتمان سياسي امام خميني (ره) (با تاكيد بر نظريه عدالت سياسي راولز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: مفهوم و شاخصه هاي عدالت سياسي در گفتمان سياسي امام خميني (ره) (با تاكيد بر نظريه عدالت سياسي راولز)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام خميني (ره)
مقاله عدالت
مقاله عدالت سياسي
مقاله گفتمان سياسي
مقاله اسلام
مقاله جان راولز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: درودي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم عدالت، همواره در طول تاريخ به عنوان مفهومي بنيادين اما كلي مطرح شده و داراي انواع مختلفي است. در اين مقاله کوشيده ايم با عنايت به شاخصه هاي عدالت سياسيِ «جان راولز»، ويژگي هاي اين شاخه از عدالت را در گفتمان سياسي امام خميني (ره) بررسي مي کنيم. پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه عدالت سياسي در گفتمان سياسي امام خميني (ره) داراي چه جايگاهي و چه شاخصه هايي است؟ بر اين اساس، ايشان امنيت همگاني، مشاركت عمومي و حق گزينش برابر را به مثابه شاخصه هاي جهان شمول عدالت سياسي مطمح نظر قرار مي دهد.