مقاله مفهوم و عناصر سازنده كيفيت زندگي در مصدومان شيميايي: مطالعه كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مفهوم و عناصر سازنده كيفيت زندگي در مصدومان شيميايي: مطالعه كيفي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصدومان شيميايي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله بيماري مزمن
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: عوارض تاخيري مسموميت با گاز خردل چند ماه تا چند سال بعد از مواجهه ايجاد مي شود. يكي از مفاهيم بسيار مهم در بيماري هاي مزمن، كيفيت زندگي بيماران است. هدف اين مطالعه، تبيين مفهوم و عناصر سازنده كيفيت زندگي در مصدومان شيميايي با گاز خردل بود.
روش ها: در مطالعه اي توصيفي با رويكرد كيفي، ۲۰ مصدوم شيميايي مرد و زن (نظامي و غيرنظامي) كه در فاز مزمن بيماري بودند با روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. مطالعه با مصاحبه هاي انفرادي نيمه ساختاردار و بحث در گروه متمركز انجام شد. داده ها با روش تحليل محتوي آناليز و مفاهيم كليدي استخراج شد.
يافته ها: مشاركت كنندگان تندرستي را مشتمل بر سلامت جسماني، عقلاني و توانايي در انجام وظايف و انتظارات معمول از هر نفر و بخش ديگر مفهوم تندرستي را داشتن رفاه و آسايش عمومي دانستند. مزمن شدن بيماري در مصدومان شيميايي و اثرات ديررس بيماري باعث تغيير در تمامي ابعاد سلامتي آنها شده بود؛ به طوري كه دچار مشكلات جدي جسمي به خصوص در اندام تنفسي، پوست، چشم و غيره شده بودند.
نتيجه گيري: كيفيت زندگي مفهومي نسبي و متاثر از ماهيت بيماري (سلامت جسماني، رواني، عاطفي و اجتماعي)، مفهوم تندرستي (صحت، كارآمدي فردي، رفاه و آسايش) و عوامل سازگاري است.