مقاله مفهوم و ماهيت قدرت منطقه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۳۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مفهوم و ماهيت قدرت منطقه اي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت منطقه اي
مقاله سيستم تابعه منطقه اي
مقاله قدرت نرم
مقاله رهبري
مقاله امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرلو عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قدرت منطقه اي اگرچه ظاهرا به معني قدرتمندترين دولت در سطح منطقه يا سيستم تابعه منطقه اي است، اما رسيدن به چنين موقعيتي در جهان امروز مستلزم رعايت قواعد ظريفي است که ريشه در اهميت يافتن قدرت نرم دارد.
تثبيت موقعيت هر دولت مدعي رهبري منطقه مستلزم پذيرش اين نقش نه فقط از سوي دولت هاي منطقه، بلکه ساير بازيگران فرامنطقه اي ذي نفوذ در منطقه است.
کمک به تثبيت امنيت منطقه و فعاليت در راستاي رونق دهي به فرايند رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي منطقه، دو نمونه از کارکردهاي مهمي است که هر دولت مدعي رهبري منطقه ملزم به در دستور کار قرار دادن آنهاست.
 قدرت منطقه اي بايد مروج و حامي اصول، قواعد و هنجارهايي باشد که هم در سطح منطقه مقبوليت دارند و هم در سطح سيستم بين الملل، متعارف شمرده  مي شوند.