سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود بیژنی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رام
سعیدرضا هزاره – کارشناس صندوق بیمه محصولات کشاورزی.

چکیده:

مطالعات و پژوهش های به ره وری در نظامهای آموزشی بویژه در نظام ترویج کشاورزی برای مقایسه میان زمان ها و مکان بهره وری ترویج » . های متفاوت و نیز برای آگاهی از روند فعالیت ها جهت برنامه ریزی های بهتر امری ضروری است به عنوان فرآیندی مداوم و مستمر از مجموع کارایی، ثمربخشی، اثربخشی، خردگرایی و توجه به سطوح « کشاورزی کیفیت های استاندارد شده این نظام تلقی می گردد که هدف خود را باید در جهت به دست آوردن حداکثر منافع و توانایی ها با توجه به منابع و امکانات موجود قرار دهد. بنابراین، فعالیت های این نظام، نیازمند برنامه ریزی های عاقلانه ای است که باید با توجه به عوامل غیرملموس توسعه یعنی استعدادها، انگیزه ها، علایق، موقعیت ها، مهارت ها، ارزش ها و سایر توانایی ها و ویژگی های عوامل آموزشی صورت پذیرد. چنین فرآیند برنامه ریزی شده ای نیازمند آگاهی از کلیه عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری و افزایش آن می باشد؛ تا آنگاه نتایج ارزشمند فعالیت های آن بتواند به صورت مؤثر و مفیدی در اختیار سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد.