مقاله مفهوم و مباني قابليت استناد قرارداد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۵۵ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: مفهوم و مباني قابليت استناد قرارداد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرارداد
مقاله قابليت استناد
مقاله اصل
مقاله اثر نسبي
مقاله شخص ثالث
مقاله طرفين
مقاله حق عيني
مقاله حق ديني
مقاله اثر مستقيم
مقاله اثر غيرمستقيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبولي درافشان سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قابليت استناد قرارداد نهادي حقوقي است كه نويسندگان حقوقي فرانسه جهت تبيين قلمرو قاعده اثر نسبي قرارداد و به عنوان قاعده اي مكمل از آن بهره مي گيرند. اصطلاح مزبور از قدمت زياد برخوردار نيست و هنوز مباني آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا كه قاعده اثر نسبي قرارداد با اقتباس از قانون مدني فرانسه به قانون مدني ايران راه يافته است لذا آشكار شدن مفهوم و مباني قاعده قابليت استناد قرارداد هم به تبيين قاعده اثر نسبي قرارداد كمك مي نمايد و هم چگونگي متاثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمايش مي گذارد. در اين مقاله سعي در تبيين مفهوم قابليت  استناد قرارداد و تحليل مباني آن در حقوق ايران و فرانسه نموده ايم.