مقاله مفهوم پردازي “سرآمدي بازاريابي” در شرکت هاي توليدي با رويکرد کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مفهوم پردازي “سرآمدي بازاريابي” در شرکت هاي توليدي با رويکرد کيفي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرآمدي بازاريابي
مقاله ارزشهاي محوري
مقاله معيار
مقاله تحليل محتواي کيفي
مقاله کدگذاري نظري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخدايي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرآمدي بازاريابي، چارچوب جامعي از ارزش هاي محوري، معيارها و شاخص ها در تمامي ابعاد بازاريابي است، که به مديران بازاريابي سازمان هاي فعال در صنايع گوناگون کمک مي کند تا با ارزيابي مستمر فعاليت ها، رويه ها، فرآيندها و نتايج بازاريابي شان، نقاط قوت و حوزه هاي بهبود خود را شناسايي کرده و براي بهبود آنها، برنامه ريزي نمايند. عليرغم رايج بودن اين مفهوم و وجود جوايزي در کشورهاي مختلف با عنوان سرآمدي بازاريابي، تاکنون مطالعات نظري جامع و مانعي در اين حوزه انجام نشده است و خلا وجود الگويي علمي و معتبر در اين حوزه شديدا احساس مي شود. هدف اصلي اين تحقيق مفهوم پردازي سرآمدي بازاريابي در شرکت هاي فعال در صنايع توليدي ايران بود که در آن ضمن مشخص کردن ارزش هاي محوري سرآمدي بازاريابي، معيارهايي جهت ارزيابي عملکرد و برنامه ريزي بهبود درحوزه بازاريابي ارايه گرديد. همچنين روابط مفهومي ميان معيارها تعيين گرديد.