مقاله مفهوم کيفيت زندگي شهري: تعاريف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ريزي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مفهوم کيفيت زندگي شهري: تعاريف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ريزي شهري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي شهري
مقاله برنامه ريزي شهري
مقاله ابعاد
مقاله سنجش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واژه کيفيت زندگي سرچشمه روشني ندارد. کيفيت زندگي اگرچه جذابيت و معني عام دارد، يک تعريف پذيرفته عام ندارد. هر عبارتي که در تعريف کيفيت زندگي بکار رود، کيفيت زندگي يک فرد به حقايق عيني و خارجي زندگي اش و دريافت ها و ادراکات دروني و ذهني او از اين عوامل و نيز از خودش وابسته است.
بهبود کيفيت زندگي در يک مکان خاص و يابراي اشخاص و گروه هاي خاص همواره کانون اصلي توجه برنامه ريزان بوده است. در واقع بهبود کيفيت زندگي در هر جامعه اي، يکي از مهم ترين اهداف سياست هاي عمومي آن جامعه مي باشد. در سال هاي اخير مطالعات پيرامون کيفيت زندگي به طور عمده بر ماهيت شهري تمرکز کرده و بحث بر روي کيفيت زندگي شهري در ميان تحقيقات و مطالعات تجربي رواج يافته است. بدون شك تمايل جمعيت در سرتاسر جهان براي تمرکز يافتن در شهرها، يکي از دلايل اصلي تقويت اين جريان مستقل در تحقيقات بر روي کيفيت زندگي مي باشد.
اين پژوهش به دنبال آن است تا ضمن بررسي ادبيات مطروحه در اين زمينه در سطح جهاني، تلاشي در زمينه شناخت تعاريف و ابعاد اين مفهوم با تاکيد بر برنامه ريزي شهري داشته باشد. در ادامه نيز با ذکر چند نمونه انجام شده در دنيا، به تحليل شيوه هاي سنجش اين مفهوم در برنامه ريزي شهري از يک طرف و لزوم اين سنجش از طرف ديگر مي پردازد.