سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید نبی پی لشکریان – پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
جواد طباطبایی یزدی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
علیرضا مجیدی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

تأمین آب آشامیدنی و سالم و بهداشتی از اهداف مهم حرکت در مسیر توسعة پایدار محسوب می گردد . از طرفی بارندگی فصلی و غیر قابل پیش بینی و تبخیر فوق العاده زیاد در مناطق خشک مانع از تحقق این هدف می باشد . وقوع خشکسالی ها در پریود های زمانی مختلف نیز این مسأله را در این مناطق تشدید می سازد . گذشته از تمام این مسائل، سیاست های کوتاه مدت و اضطراری جهت مقابله با کم آبی در مناطق خشک، بدون توجه به جنبه های بلندمدت آن، نتایج ناگواری به دنبال دارد . در این راستا، استفاده از فن سدهای زیرزمینی در حفظ و بهره برداری بهینه از منابع آب تحت الارضی به عنوان یک راه حل اقتصادی و اجرایی در این مناطق نقش قابل توجهی ایفا می نماید . در این مقاله، ضمن معرفی این گونه سدها و خلاصه ای از سوابق آن، طرح تحقیقاتی کوهزر
دامغان معرفی گردیده است