سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ضیاءالدین ایدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مصطفی جلالی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

مسائل حرارتی در سازه هایی نظیر بدنه سدها و دیگر مقاطع حجیم بتنی عموما اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ایجاد ترک های حرارتی در این گونه سازه ها را ضروری می کند. از روش هایعمده ای که توسط طراحان جهت مقابله با مسائل حرارتی بکار می رود.محدود نمودن دمای حداکثر اولیه مجاز بتن می باشد. بر اساس رعایت حد تعیین شده روی دمای اولیه بتن از مسایل عمده ای می باشد که پیمانکاران مجری بتن ریزیهای حجیم با آن مواجه می باشند و جهت نیل به این هدف کاربرد روشهای پیش سرمایش بتن غیرقابل اجتناب می باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی مکانیسم ایجاد ترک در اثر گرادیان حرارتی بتن پرداخته شده و سپس سیستم های مقابله با تولید گرمای بتن بخصوص سیستم پیش سرمایش معرفی شده است.