سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر علیدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه
مهدی مهدوی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه با گسترش شبکه های مخابراتی و کامپیوتری مقابله با خرابی های احتمالی نظیرتداخل ،شلوغی و قطعی بر اساس عوامل فیزیکی و محیطی و … امری مهم و در عین حال حیاتی است که باید مورد توجه و پیشگیری قرار گیرد . از پیامد های اتفاق افتادن خرابی می توان به مواردی نظیر کاهش کیفیت به کاربران، خسارت اقتصادی وارده اشاره نمود . در نتیجه تشخیص خرابی و تغییر
موقت مسیر عبور اطلاعات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در شبکه های ارتباطی در هر لحظه پیام های زیادی که نمایانگر وضعیت و ترافیک شبکه ونیزاخطارهای ) ) Alarm ایجاد شده است، از طرف هر یک از اجزای شبکه تولید می شود . مدیریت شبکه ملزم به جمع آوری وآنالیز این اطلاعات و نهایتاً رفع مشکلات بوجود آمده است . در این مقاله با استفاده از داده های گردآوری شده موردذکر، به تشکیل سری های زمانی و لیست رخدادهای درون شبکه با استفاده از تکنیک داده کاوی زمانی می پردازیم . سپس با استفاده از لیست رخدادها و تکنیک های داده کاوی به پیش بینی خرابی پرداخته می شود .