مقاله مقارنه و تطبيق آرا شيعه و سني در بحث شرايط قصاص نفس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: مقارنه و تطبيق آرا شيعه و سني در بحث شرايط قصاص نفس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وندنوروزي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري كوپايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس فلسفه مجازات اسلامي، قصاص يکي از مجازات هاي شرعي است که جنبه حق الناسي و شخصي بودن آن بر جنبه حق الهي و عمومي بودن آن غلبه دارد، اگرچه برخي معتقدند که بسياري از احکام وابسته به قصاص، جنبه تعبدي دارند و راه استدلال عقلي در تبيين آنها محدود و مسدود است، اما حقيقتا قصاص به عنوان يک مجازات، از احکام عبادي به حساب نمي آيد، بلکه از احکامي است که اصل اولي در آنها تعليل پذيري است و فلسفه تشريع آن به حيات اين جهاني انسان مربوط مي شود.
بنابراين ورود به اين بحث همان گونه که از طريق شرعي امکان پذير است، از راه عقلي نيز ممکن است و به اعتقاد اکثر فقها اين حکم اسلامي کاملا از ديدگاه عقلي قابل دفاع و تعليل است. از ديدگاه فلسفه مجازات اسلامي، قصاص، نه فقط به دليل استحقاق مجرم و تحقق عدالت کيفري تشريع شده است و نه صرفا براي تحقق آثار و نتايج فردي و اجتماعي، بلکه به جرم و استحقاق مجرم و تحقق عدالت توجه و آينده را نيز به جهت جلوگيري از وقوع جرايم عليه تماميت جسماني افراد در نظـر داشته است.
قصاص، مجازاتي است که بدون در نظر گرفتن خصوصيات و تفاوت هاي فردي و قبيله اي اجرا مي شود و تفاوت هاي قاتل و مقتول در مسایلي مانند علم، فضيلت، فقر و غنا و .. مانع اجراي قصاص نيست.
براي اجراي مجازات قصاص، شرايطي مقرر شده است که بدون آن ها علي رغم تحقق قتل عـمد، اين مجازات اعمال نخواهد شد.
بنابراين بعضي از فقها اين امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده اند. ولي اين تفاوت در نام گذاري، تاثيري در ماهيت اين امور ندارد. اين شروط عبارتند از: ۱٫ برابري قاتل و مقتول در آزادي و بندگي، ۲٫ برابري قاتل و مقتول در دين، ۳٫ نبودن پيو ند پدري و فرزندي، ۴٫ بلوغ قاتل، ۵٫ عاقل بودن قاتل، ۶٫ مهدورالدم نبودن مقتول.