مقاله مقاله كوتاه: نظرات پزشكان عمومي در مورد چگونگي اجراي برنامه هاي آموزش مدون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۷۰ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقاله كوتاه: نظرات پزشكان عمومي در مورد چگونگي اجراي برنامه هاي آموزش مدون
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مدون
مقاله پزشكان عمومي
مقاله نظرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا علي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زنجاني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نيازسنجي در برنامه هاي آموزش مداوم مي تواند به عنوان ابزاري جهت استفاده بهينه مديران و طراحان برنامه هاي آموزش مداوم به كار گرفته شود. اين مطالعه با هدف تعيين نظرات پزشكان عمومي در مورد چگونگي اجراي برنامه هاي آموزش مدون دانشگاه علوم پزشكي زنجان، صورت گرفت.
روش كار: اين مطالعه توصيفي بين سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ بر روي تمامي پزشكان عمومي استان زنجان انجام شد. از ۴۵۰ پزشك عمومي شاغل در استان زنجان، ۲۶۰ نفر آنان با تكميل پرسش نامه در اين بررسي شركت نمودند.
يافته ها: انگيزه ۴۶٫۲ درصد پزشكان از شركت در برنامه هاي بازآموزي، كسب امتياز و ۳۸٫۸ درصد، به روز كردن اطلاعات علمي بود. ۵۸٫۸ درصد پزشكان مفيد بودن برنامه هاي آموزش مدون را متوسط به بالا عنوان نموده و ۵۶٫۵ درصد خواستار اجراي ۵ تا ۱۰ برنامه مدون در سال بودند. ۶۴٫۲ درصد تاثير محل اجراي بازآموزي را زياد و خيلي زياد ارزيابي كردند. ۵۱٫۲ درصد اجراي برنامه در اواخر هفته و ۴۰٫۷ درصد برگزاري روزانه هر برنامه به مدت ۴ ساعت را خواستار بودند. ۵۸٫۸ درصد موافق استفاده از پيش آزمون و پس آزمون جهت مشخص شدن اثر كيفي دوره آموزشي بودند.
نتيجه گيري: از نظر پزشكان عمومي برنامه هاي آموزش مدون مي توانند مفيدتر گردند. به اين منظور پيشنهاد مي شود اين برنامه ها در اواخر هفته، هفته اي يك روز و روزانه ۴ ساعت باشد و در سال ۵ تا ۱۰ برنامه مدون اجرا گردد.