مقاله مقاله مروري: نئوواسكولاريزاسيون قرنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مقاله مروري: نئوواسكولاريزاسيون قرنيه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عروق دار شدن قرنيه
مقاله رگزايي
مقاله التهاب
مقاله ماتريكس متالوپروتئاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مطلق حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نئوواسكولاريزاسيون قرنيه (NV) بواسطه ترميم بيش از حد زخم پس از عفونت، جراحت، يا جراحي بوقوع مي پيوندد. نئوواسكولاريزاسيون، تشكيل ساختارهاي عروقي جديد در نواحي اي است كه قبلا فاقد رگ بوده اند. دو مكانيسم همپوشان واسكولوژنز و آنژيوژنز احتمالا در فرآيند نئوواسكولاريزاسيون درگير هستند كه نقش مكانيسم اخير در رشد تومور و اختلالات قرنيه و شبكيه مطرح مي باشد. در حقيقت، نئوواسكولاريزاسيون قرنيه وضعيتي است تهديدكننده بينايي كه معمولا با اختلالات التهابي يا عفوني سطح چشم همراه است. تحقيقات مربوط به آنژيوژنز سرطان نشان داده اند كه تعادلي بين فاكتورهاي آنژيوژنيك (مثل FGF و VEGF) و مولكولهاي آنتي آنژيوژنيك (همانند آنژيواستاتين، اندوستاتين يا فاكتور مشتق از رنگدانه اپي تليوم) در قرنيه وجود دارد. مشكلاتي از قبيل التهاب، عفونت، صدمه و جراحت منجر به نئوواسكولاريزاسيون در قرنيه مي شوند كه به معني تحريك آنژيوژنز در اين بافت است. نئوواسكولاريزاسيون قرنيه ممكن است تحت تاثير متالوپروتئينازها (MMPs) و ساير آنزيمهاي پروتئوليتيك قرار گيرد. بكارگيري درمانهاي جديد دارويي و جراحي شامل استفاده از استروئيدهاي آنژيواستاتيك، عوامل ضد التهابي غيراستروئيدي،argon laser photocoagulation  و درمان فتوديناميكي (PDT) در مدلهاي حيواني براي مهار پديده نئوواسكولاريزاسيون قرنيه تا حدودي موثر بوده اند. در اين مبحث، مشكلات قرنيه اي وابسته به نئوواسكولاريزاسيون، فرايندهاي دخيل در اين بيماري و درمانهاي بالقوه آنها را مرور خواهيم نمود.