مقاله مقاله کوتاه: اولين گزارش دو گونه کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) براي فون ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نامه انجمن حشره شناسي ايران از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه: اولين گزارش دو گونه کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) براي فون ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوعي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده جليل
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي بررسي انجام شده روي فونستيک کنه هاي انباري برنج در استان گيلان در سالهاي ۱۳۸۴-۱۳۸۵، دو گونه از خانواده Phytoseiidae جمع آوري شد که براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند. ارتباط اين دو کنه با محيط انبار برنج نيز جديد مي باشد.