مقاله مقاله کوتاه: تهيه آنتي بادي چند همسانه اي عليه عامل بيماري جاروك ليموترش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه: تهيه آنتي بادي چند همسانه اي عليه عامل بيماري جاروك ليموترش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاروک ليموترش
مقاله آنتي بادي چند همسانه اي
مقاله ديبا
مقاله الايزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنژاد جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پور اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانيان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري جاروك ليموترش كه توسط Candidatus Phytoplasma aurantifolia ايجاد مي گردد، يكي از مخرب ترين بيماري هاي ليموترش دراستان هاي جنوبي ايران است. براي تهيه آنتي بادي عليه عامل جاروك ليموترش، رگبرگ ليموترش آلوده بااستفاده از بافر GMS هموژنيزه شده و آموده به صورت افتراقي سانتريفيوژ گرديد. رسوب حاصل پس از تيمار با آنتي بادي توليد شده بر عليه پروتئين هاي گياه سالم، مجددا تحت سانتريفيوژ افتراقي قرار گرفت وآموده حاصل بعد از اختلاط با آجوانت ناقص به خرگوش تزريق شد. گاماگلوبولين استخراج شده از آنتي سرم درآزمون سرولوژيكي الايزاي غيرمستقيم در رقت ۱۰۰/۱ با رقت ۵۰۰/۱ عصاره گياه آلوده بهترين واكنش را نشان داد. علاوه بر اين در آزمون ديبا رقت ۱۰۰/۱ آنتي بادي استخراج شده با رقتهاي ۱۰۰/۱ و ۵۰۰/۱ عصاره گياه آلوده ليموترش واكنش نشان داد، در حاليكه بين عصاره گياه سالم ليموترش و آنتي بادي استخراج شده واكنشي مشاهده نگرديد. آنتي بادي تهيه شده بر عليه عامل جاروك ليموترش مي تواند براي رديابي بيماري در طبيعت مورد استفاده قرار گيرد.