مقاله مقاومت آنتي بيوتيكي گاردنرلاواژيناليس در بيماران مبتلا به واژينوز باكتريايي نسبت به ۲ آنتي بيوتيك مترونيدازول و كليندامايسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتي بيوتيكي گاردنرلاواژيناليس در بيماران مبتلا به واژينوز باكتريايي نسبت به ۲ آنتي بيوتيك مترونيدازول و كليندامايسين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژينوز باكتريايي
مقاله گاردنرلاواژيناليس
مقاله محيط كشت اختصاصي
مقاله مقاومت آنتي بيوتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: فروهش تهراني هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: واژينوز باكتريايي يكي از شايعترين عوامل واژينوز است. در ابتدا براي تمايز آن از واژينيت هاي تريكومونايي و قارچي، به آن واژينيت غيراختصاصي گفته مي شد. عامل بيماري، گاردنرلاواژيناليس است كه در سينرژيسم به همراه باكتري هاي بي هوازي مانند باكتروئيدها و گونه هاي مايكوپلاسما، واژينوزباكتريالي را ايجاد مي كند. زنان باردار از نظر ابتلا به اين بيماري به عنوان گروههاي پرخطر، مطرح مي شوند. جهت درمان واژينوز باكتريال از مترونيدازول و كليندامايسين، بطور معمول استفاده مي شود ولي مواردي از مقاومت دارويي هم گزارش شده است. اين مطالعه با هدف تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي گاردنرلا وازيناليس انجام شد.
روش كار: در اين بررسي، ۲۰۰ زن مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي نيلو، آزادي و درمانگاه تامين اجتماعي ابوريحان شهر تهران، از نظر ابتلا به واژينوز باكتري مورد آزمايش قرار گرفتند. پس از تشخيص بيماري با ۴ روش آزمايشگاهي سنجش pH، تست Whiff، مشاهده Clue cells در لام مستقيم و كشت ترشحات واژينال در محيط اختصاصي كلمبيا آگار حاوي Gardnerella vaginalis selective supplement با تركيب ۳ آنتي بيوتيك ناليديكسيك اسيد، آمفوتريسين B و جنتامايسين و تاييد آن به وسيله آزمايشات بيوشيميايي، تست حساسيت آنتي بيوتيكي گاردنرلاواژيناليس نسبت به ۲ آنتي بيوتيك مترونيدازول و كليندامايسين صورت گرفت.
يافته ها: از ميان ۲۰۰ بيمار ۱۴ بيمار مبتلا به واژينوزباكتريايي بودند. انجام تست حساسيت آنتي بيوتيكي نشان داد كه از ۱۴ سوش جداشده گاردنرلاواژيناليس، ۴ سوش ۲۸٫۵) درصد) مقاوم به مترونيدازول و ۲ سوش ۱۴٫۲) درصد) مقاوم به كليندامايسين بوده اند.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه موارد مقاومت دارويي نسبت به مترونيدازول، بيشتر از كليندامايسين مي باشد و بهتر است از كليندامايسين، جهت درمان واژينوزباكتريايي استفاده گردد. باتوجه به مشاهده مقاومت آنتي بيوتيكي در پاره اي از موارد نسبت به اين ۲ نوع آنتي بيوتيك، بايد در آ‍زمايشگاهها در موارد تشخيص واژينوز باكتريايي، كشت در محيط اختصاصي كلمبيا آگار حاوي آنتي بيوتيك ها و تست حساسيت آنتي بيوتيكي، حتما صورت گيرد و در صورت مشاهده مقاومت نسبت به هر يك از اين ۲ نوع آنتي بيوتيك رايج، از روش درماني جايگزين و موثر استفاده گردد.