مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي نايسرياگونوره آ جدا شده ازمبتلايان به سوزاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي نايسرياگونوره آ جدا شده ازمبتلايان به سوزاک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نايسريا گونوره آ
مقاله سوزاک
مقاله پني سيليناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بكاييان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال قريشي مظهر
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير مقاومت نايسريا گونوره آ در نتيجه مصرف وسيع و نامناسب آنتي بيوتيک ها مرتبا افزايش يافته و اين امر در کنار نبود اطلاعات جامع از آخرين الگوها مقاومت آنتي بيوتيکي و نحوه ايجاد و انتقال اين مقاومت ها، درمان عفونت هاي ناشي از اين باکتري را با مشکل روبرو ساخته است. اين بررسي به منظور تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي و توليد آنزيم پني سيليناز در سويه هاي گونوکوک جدا شده از بيماران مبتلا به سوزاک در زاهدان صورت گرفت.
مواد و روش کار: در اين بررسي توصيفي مقطعي طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۴، ۴۰۰ بيمار مشکوک از نظر ابتلا به سوزاک در زاهدان مورد بررسي قرار گرفتند. تشخيص توسط بررسي تاريخچه، معاينه باليني، رنگ آميزي گرم و کشت روي محيط تاير – مارتين صورت گرفت. آزمون حساسيت دارويي سويه هاي جدا شده در مقابل آنتي بيوتيک هاي مورد بررسي به روش انتشار ديسک انجام شد و توليد آنزيم پني سيليناز به روش اسيدومتريک در سويه هاي مقاوم به پني سيلين بررسي گرديد.
يافته ها: در۷۷ بيمار (۱۹٫۲%) کشت مثبت گرديد. ميزان مقاومت به آنتي بيوتيک هاي موردآزمايش چنين به دست آمد: پني سيلين ۷۹٫۲ درصد، سيپروفلوکساسين ۵۳٫۲ درصد، سفترياکسون ۳٫۸ درصد، اسپکتينومايسين ۲٫۵ درصد، سفيکسيم ۱۲٫۹ درصد، کوتريموکسازول ۹۳٫۵ درصد، تتراسيکلين ۸۸٫۳ درصد و جنتامايسين ۲۹٫۸ درصد، در ضمن ۸۳٫۱ درصد سويه هاي مقاوم به پني سيلين، مولدآنزيم پني سيليناز بودند.
نتيجه گيري: سفترياکسون، اسپکتينومايسين و سفيکسيم تنها آنتي بيوتيک هايي هستند که مي توان از آن ها به عنوان داروهاي انتخابي نام برد. کينولون ها که تا اين اواخر به عنوان يک گروه آنتي بيوتيکي موثر محسوب مي شدند به تدريج جايگاه خود را از دست داده اند. مقاومت در مقابل ساير آنتي بيوتيک ها به سرعت در حال گسترش است. لذا انجام آزمون هاي آزمايشگاهي و تعيين حداقل غلظت بازدارنده رشد و انجام تجربيات باليني در فواصل معين در تشخيص بروز مقاومت نايسريا و درمان موفق و سريع عفونت هاي گونوکوکي در منطقه زاهدان بسيار حایز اهميت مي باشد.