سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوریا حاجی کریمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد کیوان آرا – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاومت الکتریکی به عنوان یکی از مشخصه های بتن نشان دهنده ی برخی از خواص مهم آن از جمله نفوذ پذیری و به موازات آن جذب آب بتن است. مقاومت الکتریکی بتن به خصوص در مناطق خورنده با نفوذ بالای یون کلر نظیر خلیج فارس معنی پیدا می کند هرچه مقاومت الکتریکی بالاتر باشد، نفوذ پذیری کمتر خواهد بود. شیوه ی اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن به گونه ای است که به نمونه ی آزمایش صدمه ای وارد نکرده و اجرای آزمایشهای متوالی روی یک نمونه ی خاص بتنی را ممکن می سازد. به همین دلیل آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی بتن به عنوان یک تست غیرمخرب (NDT) شناخته می شود. تخریب نشدن نمونه ی بتنی بخصوص در مواردی که مصالح به کار رفته در ساخت بتن کمیاب و یا گران قیمت هستند اهمیت پیدا می کند. این مقاله به بررسی مقاومت الکتریکی بتن و وروشهای اندازه گیری آن می پردازد.