سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیرس محفوظی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه
ا لیمبن – دانشگاه ساسکا چوان کانادا
د فولر – دانشگاه ساسکا چوان کانادا

چکیده:

با قرار گرفتن گیاهان در دمای پایین تغییرا عمده مرفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ایجاد می شود که در نهایت باعث تحمل گیاه به تنش سرما می شود این گونه عکس العمل های پیچیده گیاهی سبب می شوند که محققین نتوانند به آسانی ژن های القا شده و عادت دهی بر اثر سرما را از ژن هایی که مسئول تنظیمات متابولیکی گیاه هستند تشخیص بدهند.