سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
محمود ولی زاده – استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:
گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) متعلق به خانواده چتریان است این گیاه همچنین به ملکه پاییز شهرت داشته و اغلب در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان گل شاخه بریده به فروش می رسد بعد از گل رز دوین محصول باغی مهم در دنیا بوده و بخاطر ماندگاری زیاد پرطرفدار می باشند کنترل شته ها و کنه های تارتن در گیاهان بالغ مشکلی اساسی می باشد به منظور القا مقاومت به شته ریزنمونه های میانگره ژنوتیپ ۱۵۸۱ با سویه AGL-0 اگروباکتریوم با پلاسمید pBIN حاوی ژن npt به عنوان نشانگر انتخابی برای مقاومت به کانامایسین و ژن fds برای مقاومت به شته و همچنین راه اندا رابیسکو تلقیح شدند پس از سه هفته اندام های هوایی مقاوم به کانامایسین در میانگره ها القا شدند سرانجام اندام هایی هوایی در محیط کشت MS حاوی ۳۰ میلی گرم در لیتر کانامایسین ریشه دار شدند انتقال و بیان ژنها توسط انالیز PCR و RT-PCR تایید گردید.