مقاله مقاومت توده هاي يولاف وحشي (Avena ludoviciana) به علف کش پينوکسادن در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقاومت توده هاي يولاف وحشي (Avena ludoviciana) به علف کش پينوکسادن در استان فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص مقاومت
مقاله مقاومت به علف كش
مقاله وزن خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساسان فر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي مقاومت يولاف وحشي (Avena ludoviciana) به علف كش پينوکسادن، آزمايش زيست سنجي گياه کامل در بخش تحقيقات علف هاي هرز موسسه تحقيقات گياه پزشکي در سال ۱۳۸۷ انجام شد. در اين آزمايش ۱۲ توده يولاف وحشي مشکوک به مقاومت همراه با يك توده حساس به علف كش كه از مزارع گندم استان فارس جمع آوري شده بودند، در معرض دامنه اي از دزهاي علف کش پينوکسادن شامل ۰٫۲۵ تا ۱۶ برابر دز توصيه شده (۴۵ گرم ماده موثره در هکتار)، مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج آزمايش بر اساس شاخص هاي اندازه گيري شده نشان از بروز مقاومت به علف کش پينوکسادن، دست کم در هشت توده يولاف وحشي داشت. به طوري که شاخص مقاومت توده ها بر مبناي وزن خشک و تعداد بوته زنده مانده به ترتيب در دامنه اي از ۲٫۲۱ تا ۲۶٫۸۹ و ۱٫۴۳ تا ۱۸٫۴۸ برآورد شد. توده هاي F2، S2،S4  و ES4 با بدست آوردن شاخص هاي بيشتر از ۱۲، بالاترين مقاومت را به پينوکسادن نشان دادند. در حالي که توده هاي M2 و ES نسبت به اين علف کش حساسيت زيادي نشان دادند.