سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد شهابیان مقدم – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
تی ام رابرتز – استاد گروه سازه دانشکده مهندسی دانشگاه کاردیف ویلز انگلستان

چکیده:

در این مقاله مقاومت کمانشی و نهایی تیر ورقها تحت اثر خمش، برش ، بارهای موضعی و اندر کنش آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در تعیین مقاومت کمانشی، جان تیر ورق به صورت یک صفحه مستطیل شکل با تکیه گاههای ساده تحت اثر ترکیبهای مختلف بارگذاری در نظر گرفته شده است. بررسی فوق بر مبنای تحلیل عددی معادله انرژی انجام یافته و در آن تغییر شکل کمانشی به صورت یک سری مضاعف سینوسی فوریه فرض گردیده و تنشهای غشایی طوری انتخاب شده اند که در روابط تعادل صدق نمایند. در بررسی مقاومت نهایی تیر ورقها از نتایج آزمایشگاهی و راههای مبتنی بر ساز و کارهای کشسان- مومسان بهره گرفته شده است. بر اساس تحقیقات حاضر، مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف به صورت روابط اندر کنش پیشنهاد شده که بااطلاعات موجود و آزمایشهای انجام یافته ،سازگاری مناسبی دارد.