مقاله مقاومت دارويي استرپتوكوك هاي ويريدانس جدا شده از كودكان سالم ۱۲-۳ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۲۸ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقاومت دارويي استرپتوكوك هاي ويريدانس جدا شده از كودكان سالم ۱۲-۳ ساله
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت دارويي
مقاله استرپتوکوک هاي ويريدانس
مقاله عفونت هاي دهان و دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجي اباصلت
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي آنوش
جناب آقای / سرکار خانم: برجي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه عفونت هاي دهان ودندان يكي از شايعترين علل تهديد كننده سلامت انسان محسوب مي شود. استافيلوكوك ها، استرپتوكوك ها، اكتينومايست ها و مايكوپلاسماها از مهمترين عوامل ايجاد كننده اين عفونت ها مي باشند. هدف ازاين مطالعه بررسي مقاومت دارويي استرپتوكوك هاي ويريدانس جدا شده ازكودكان سالم ۳ تا ۱۲ ساله نسبت به آنتي بيوتيك هاي رايج مي باشد كه نتايج آن علاوه بر تعيين حساسيت و مقاومت دارويي اين باكتري در انتخاب داروي مناسب براي درمان عفونت هاي دهان ودندان به دندانپزشكان نيز كمك مي نمايد.
مواد و روش كار: اين مطالعه توصيفي مقطعي از بهار ۸۷ لغايت بهار ۸۸ به مدت يك سال انجام شد. ۲۱۳ كودك سالم ۳ تا ۱۲ ساله مراجعه كننده به بخش اطفال دانشكده دندانپزشكي زاهدان به روش نمونه گيري غيرتصادفي ساده انتخاب گرديدند. با سواب استريل از سطح بوكال و لينگوال دندان هاي خلفي نمونه برداري انجام شد كه بعد از مراحل كشت و جداسازي تعداد ۲۱۳ نمونه استرپتوكوك ويريدانس جدا شد، سپس با انجام آزمايش حساسيت ضدميكروبي به روش انتشار ديسك، حساسيت و يا مقاومت استرپتوكوك هاي ويريدانس نسبت به آنتي بيوتيك هاي: پني سيلين، اريترومايسين، ونكومايسين، كليندامايسين، سفوتاكسيم و سفترياكسون تعيين گرديد.
يافته ها: ميزان مقاومت استرپتوكوك هاي ويريدانس نسبت به كليندامايسين، پني سيلين، سفترياكسون، اريترومايسين، ونكومايسين و سفوتاكسيم به ترتيب ۵۹٫۶۲، ۵۲٫۵۸، ۳۰٫۵۱، ۱۲٫۲۰، ۱۰٫۷۹، ۱٫۴۹ درصد مي باشد.
نتيجه گيري: مقاومت بالاي استرپتوكوك هاي ويريدانس نسبت به برخي ازآنتي بيوتيك هاي مورد مطالعه، نشان دهنده مصرف زياد آن ها در جامعه مذكور مي باشد كه لازم است جهت كنترل و يا كاهش روند افزايش مقاومت دارويي، علاوه بر افزايش سطح آگاهي مردم درخصوص مصرف منطقي داروها، در تجويز آن ها نيز احتياط بيشتري صورت گيرد.