سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران
مسعود سیستانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران

چکیده:

مقاومت در برابر رشد ترک تحت بارگذاری مورد ترکیبی یک خاصیت مهم برای محدوده وسیعی از سازه ها نظیر سدها و پلهای بتنی می باشد. شکست تحت مود ترکیبی بارگذاری زمانی اتفاق می افتد که ترکیبی از بارهای برشی و کششی به سازه اعمال می شود و این مود شکست یکی از مهمترین مودهای بارگذاری در سازه های بتنی است زیرا شکست در سازه های بتنی پرکاربرد نظیر پلها و سدها بیشتر تحت این نوع بارگذاری روی می دهد و برای طراحی مناسب یک سازه بتنی محاسبه مقاومت بتن در برابر رشد ترک تحت بارگذاری مود ترکیبی اهمیت بسیار دارد. بدلیل عدم وجود یک معیار مناسب برای پیش بینی مقاومت بتن در برابر رشد ترک تحت بارگذاری مود ترکیبی، محققین جهت محاسبه این خاصیت ناگزیر به استفاده از تستهای آزمایشگاهی هستند. در این مقاله یک معیار جدید برای پیش بینی مقاومت بتن در برابر رشد ترک تحت بارگذاری مود ترکیبی معرفی می گردد و برای بررسی اعتبار آن از نتایج آزمایشگاهی گزارش شده برای یک نوع بتن استفاده می شود و مشاهده می گردد که نتایج بدست آمده از روابط تئوری بسیار نزدیک به نتایج آزمایشگاهی می باشد.