سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس یوسفی – موسسه پرطاووس
یوسف یوسفی – موسسه پرطاووس

چکیده:

با توجه به محدودیت مصرف لعابهای سربی به عنوان چاپ روی بدنه های سرامیکی و مخصوصا ظروف چینی، در کشورهای غربی مطالعات بسیار زیادی در زمینه تهیه لعابهای غیر سربی بر پایه بروسیلیکات های قلیایی انجام گرفته است. در اغلب این مطالعات، مهمترین خواص مطرح شده، بالا بودن مقاومت شیمیایی و سایش و سازگاری آنها با رنگهای مصرفی می باشد که تا کنون نتایج رضایت بخشی ارائه نگردیده است.
امروزه توجه دانشمندان علم و مواد به جایگزینی موادی با خواص مکانیکی برتر معطوف گردیده است که در این میان شیشه – سرامیکها نقش عمده ای را دارا هستند. پایداری ترمودینامیکی این مواد نسبت به شیشه ها می تواند عامل موثری در افزایش مقاومت شیمیایی لعابهای کریستالیزه شده در برابر محلولهای اسیدی و بازی باشد. سیستم های شناخته شده ای که بیشتر مورد توجه بوده اند شیشه های کریستالیزه شده با ترکیب متاسیلیکات لیتیم، دی سیلیکات لیتیم، اسپودمن، پتالیت، ای یوکریپتیت، فلدسپار و دیوپساید هستند.
در این مقاله ترکیبی از اسیدهای SiO2,Li2O,Al2O3,MgO,Na2O,K2O که مقادیر جزئی P2O5 به آن اضافه گردیده مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روشهای استاندارد تاثیر حضور فاز بلورین، درصد حجمی، شکل و ابعاد آن روی خواص شیمیایی بررسی شده است. نتایج حاصل از مطالعات انجام شده کاربرد جدیدی را برای مصرف این مواد در صنایع سرامیک و مخصوصا چینی مظروف مطرح می سازد.