سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاومت فشاری توده سنگها تحت تاثیر ناپیوستگی های موجود در آنها، تراکم و الگوی توزیع و خواص مکانیکی این ناپیوستگی ها قرار می گیرد. ساده ترین الگوی توزیع ناپیوستگیها در یک توده سنگ وضعیت قرارگیری دسته درزه های موازی است که خواص مکانیکی توده سنگ را بشدت غیر همسانگرد (Anisotrope) می نماید. دراین مقاله بر خلاف معیارهای تجربی ارائه شده معیاری ارائه می گردد که مقاومت فشاری توده سنگهای Anisotrope را بر حسب ضریب کاهشی ازمقاومت فشاری سنگ سالم (Intact) بیان میدارد. این ضریب که حداکثر آن ۱ می باشد تابعی از جهت درزه ، شدت و میدان تنشهای موجود، و پارامترهای ثابت دیگری است که بسادگی با آزمایش قابل تعیین و تعریف هستند. از مزایای معیار معرفی شده اینست که بخوبی میتواند حدنهایی تنشهای جانبی را محاسبه نماید که درآن تراز تنشها اثر وجود درزه ها در کاهش مقاومت از بین رفته و رفتار توده سنگ در این فشارهای بالا عملا به رفتار سنگ سالم نزدیکتر می شود. نتایج آزمایشات بر روی سنگ ضعیف درزخ خورده نشان داد که بخوبی با معیار ارائه شده مورد بحث مطابقت دارد.