سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حشمت یاوری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مریم احمدنیای مطلق – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان
روح اله خوش لحنی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی مقاومت مغناطیسی ابررساناهای دانه ای در دماهای پایین می پردازیم سیستم دارای رسانش بالایی است به گونه ای که می توان از تمامی اثرات جایگزیدگی و بر هم کنش تونلی صرفنظر کرد.نشان می دهیم که در دماهای پایین افت و خیز های ابررسانایی چگالی حالت های تک ذره ای را کاهش می دهند ولی سهمی در ترابرد ندارند. در نتیجه مقاومت حالت عادی بیشتر از مقاومت کلاسیسکی است که فقط در حد میدان های قوی به آن می رسیم ولذا در حد میدان های مغناطیسی قوی منجر به مقاومت مغناطیسی منفی می گردد.