سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد حاجی میرزایی – کارشناسی ارشد آب، دانشگاه مازندران
میرخالق ضیاتباراحمدی – استاد دانشگاه مازندران، گروه مهندسی آب
سیدحسن گلمایی – استادیار دانشگاه مازندران، گروه مهندسی آب

چکیده:

در انتخاب نوع سیستم انحراف و کنترل رودخانه در محل کارگاه سد عوامل مختلفی از جمله توپوگرافی منطقه، مطالعات زمین شناسی پی و تکیه گاه ، مطالعات هیدرولوژیکی ، وجود مصالح و منابع قرضه، نحوه بهره برداری از سد در اینده، میزان دبی انحراف، نوع سد، تجهیزات کنترل جریان و …نقش مهمی می توانند داشته باشند.
یکی از راههای انسداد رودخانه ها استفاده از فرازبندهای سنگریزه ای با بلوکهای بتنی پیش ساخته است. در این مقاله مقاومت هیدرولیکی مصالح ریخته شده در جریان، سرعت سقوط پایدار و بحرانی و اشکال مختلف این بلوکها بررسی می شود.