سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکتر اکرم هادیزاده – استاد یار دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی
بهنام بینا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه شهید بهشتی
ماندانا کریمی – دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه تربیت مدرس
محمد محسن معارف دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طی دو دهه گذشته مطالعات یسیاری در مورد عوامل موثر بر مقاومت و پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات انجام شده است و تئوری ها و مدلهای متعددی مطرح گردیده است که با گذشت زمان توسط محققین توسعه و تکامل یافته اند.
نکته قابل توجه اینست که درتمامی این مدلها سیستم جدید(عامل تغییر) توسط سازمانها پیاده سازی(تزریق) می شود.از این رو،بحث مقاومت و پذیرش از جانب کارکنان مطرح می گردد. به عبارتی ، در این حالت نوعی نقش منفعلانه برای کارکناندر نظر گرفته می شود؛ در حالی که در پاره ای از مورد از موارد، این افراد هستند که فعالانه مشتاق به استفاده از سیستم و مناوری نوین بوده و سازمانها را ترغیب به استفاده از تکنولوژی می نمایند لذا از موضوعاتی که در این مقاله به این پرداخته می شود،نقش فعال کارکنان درترغیب سازمانها به استفاده از فناوری است.
همچنین در مرور ادبیات موضوع، به این نتیجه رسیدیم که عکس العمل افراد در مواجهه با فناوری جدید نیاز به یک طبقه بندی نیز دارد، از این رو در بخشی دیگر از تحقیق، در یک نمایه، این طبقه بندی صورت گرفته است.