سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو برگی – استاد دانشکده عمران، دانشگاه تهران
میثم صفری گرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه تهران

چکیده:

هنگامی که قاب خمشی بتن آرمه تحت تاثیر نیرو های جانبی ناشی از زلزله قرار می گیرد، در اتصالات آن نیرو های برشی قابل توجهی ایجاد می شود که باتغییر شکل های زیادی همراه است، لذا عملکرد صحیح اتصالات از مهم ترین عوامل مؤثر بر رفتار مناسب قاب خمشی هنگام وقوع زلزله می باشد. در این تحقیق هدف بر این است که با مقاومسازی اتصالات بتن آرمه با استفاده از ورقهFRPرفتار مقاومتی و شکل پذیری این گونه اتصالات را در برابر نیرو های جانبی وارد بر قاب خمشی بهبود بخشیم. برای این کار، یک نمونه اتصال داخلی، یک نمونه اتصال خارجی و همچنین یک نمونه اتصال گوشه، با ابعاد و آرماتورگذاری مشخص، مطرح شده اند. هر یک از نمونه ها با متد های ارائه شده با استفاده از ورقه هایFRP از جنس کربن تقویت شده اند. متد تقویت، ترکیبی از بکارگیری ورقه ها در راستاهای مختلف در ناحیه اتصال می باشد.اتصالات یاد شده ، با استفاده از روش المان محدود توسط نرم افزارANSYS مدل سازی سه بعدی و تحت بار استاتیکی آنالیز غیر خطی شده اند. مقایسه نتایج تحلیل بین نمونه های تقویت شده و تقویت نشده برای هر سه نوع اتصال نشان می دهد که با استفاده از تقویت صورت گرفته در این تحقیق، سختی، ظرفیت باربری و همچنین شکل پذیری نهایی اتصالات، تا حدود زیادی بهبود یافته است.