سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اردشیر دیلمی –
محمودرضا شیراوند –

چکیده:

یکی از نقاط ضعف سازه های فولادی تعارف در ایران نحوه رایج اتصال گیردار تیرهای I شکل به ستونهایدوبل می باشد که در مقابل بارهای لرزه ای از عملکرد مناسبی برخوردار نمی باشد. در این مقاله برای اصلاح و بهین هسازی اتصال از صفحه کناری استفاده شده است. با استفاده از این هندسه جدید، اتصال مستقیم تیر به ستون حذف می شود و دیگر نگرانی از بابت تردشکنی جوش نفوذی اتصال بال تیر به ستون و ضعف چشمه اتصال که در اتصالات گیردار رایج بوجود می آید، وجود ندارد. علاوه بر این، با حذف انتقال مستقیم نیروی بال تیر به ورق اتصال (پوشش) ستون دوبل، مشکل تغییر شکل، پیچیدگی و یا کمانش ورق پوششی ستون خود به خود مرتفع میشود. در این مقاله، به منظور بررسی رفتار غیرخطی سیستم اتصال تیر به ستون دوبل ، تعدادی مدل سه بعدی به روش اجزا محدود تحت اثر بارگذاری سیکلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از صفحات کناری دارای مقاومت و شک لپذیری مناسبی می باشد و میتوان ازآن در قابهای خمشی ویژه برای مناطق با لرزه خیزی زیاد استفاده نمود.