سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – استادیار، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحمید هاشمی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق اثر ورقهای FRP در مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن مسلح خمشی تیرهای بتن مسلح حاوی بتن با مقاومت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد شش تیر بتنی دارای سطح مقطع، طول ومیزان میلگرد فشاری و برشی یکسان حاوی بتن با مقاومت بالا، دارای آرماتورکششی برابر با ۱، ۱ درصد (نمونه های سری A) و ۴، ۲ درصد (نمونه های سری B) ساخته شده و پس از مقاوم سازی تحت آزمایش خمش چهار نقطه ای قرار گرفته و مورد بررسی قرار گرفته اند. از شش نمونه ذکر شده یک نمونه از هر سری بدون FRP به عنوان نمونه شاهد و دو نمونه دیگر با یک و چهار لایه FRP مقاوم سازی شده اند. جهت بررسی دقیق رفتار این تیرها تعداد قابل توجهی کرنش سنجش روی میلگرد های کششی، فشاری و همچنین در سطح بتن و FRP نصب شده که نتایج حاصله در زمینه مقاومت نهایی، شکل پذیری و الگوی گسترش ترک آنها در این تحقیق ارائه شده است. نتایج آزمایشات نشان دهنده عملکرد مناسب ورقهای FRP در افزایش مقاومت نهایی، کاهش شدید عرض ترک، کاهش خیز و بطور کلی بهبود شرایط در حالت بهره وری و هایی بوده و ضعف عمده آنها به علت رفتار خطی تا لحظه شکست، درکاهش شکل پذیری مقطع می باشد.