سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – دانشیار گروه مهندسی عمران- دانشکده مهندسی- دانشگاه سمنان
روح الله حسینی واعظ – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

این مقاله آنالیز المان محدود از اتصال دال- ستون را برای بررسی اثرات مقاوم سازی دال های تخت توسطCFRP ارائه می دهد . برای این منظور مدل های المان محدود جهت شبیه سازی ، با استفاده از اطلاعات موجود از یک اتصال دال-ستون مورد آزمایش قرارگرفته ، ایجاد گردیدند . مدل ها در دو گروه با سه لایه از المان هایSolid 65در عمق دال ایجاد شدند . در کل لایه های گروه اول از بتن آمیخته به آرماتور استفاده شد و در گروه دیگر فقط برای لایه پایینی از بتن آمیخته به آرماتور استفاده شد . منحنی های بار- خیز گروه اول مدل ها در درصدحجم ۰/۰۲۸رفتاری شبیه به مدل آزمایشگاهی نشان داد . این مقدار تقریبا در حدود سه برابر بیشتر از درصدفولاد اصلی مدل آزمایشگاهی است که تاثیر هندسه مش را نشان می دهد . همچنین مدل رفتار ترک خوردگی دال ها را به خوبی نشان می دهد . نتایج قسمت قرارگرفته منحنی ها در ناحیه ترک نخورده دقیقا شبیه به نتایجآزمایشگاهی می باشد . بعد از ترک خوردگی ، مدل های گروه دوم رفتار سخت تری نشان دادند . مدل دال با استفاده از صفحات CFRP که به کمک المان های ۴۶Solid به برنامه معرفی شدند ، مورد آنالیز قرارگرفت . نتایج حاصل از آن نشان داد که خیز نهایی دال تا حدی افزایش یافته در حالیکه مقاومت دال در حد بسیار کمی افزایش داشته است .