سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صبوری – استادیار دانشکدۀ عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صلاح الدین مام عزیزی – کارشناس ارشد عمران سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رامین اسعدسجادی – دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سه دهة اخیر، دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربرجانبی مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی از راههای مقاوم سازی و بالابردن مقاومت این دیوارها بهبود رفتار کمانشی انها با استفاده از سخت کننده ها می باشد. سخت کنندهها با جلوگیری از کمانش ورق فولادی قبل از جاریشدن، باعث بهبود رفتار آنها شده و علاوه بر این باعث افزایش سختی، مقاومت، شکل پذیری و افزایش جذب انرژی می شوند. سخت کننده ها زمانی موثر هستند که سختی انها به اندازه ای باشد که بتواند از کمانش کلی ورق جلوگیری کند. در این مقاله باتوجه به نتایج آزمایشهای تاکاهاشی و همکاران که تنها آزمایشهای صورت گرفته در زمینة دیوارهای برشی فولادی تقویت شده میباشد، ضمن بررسی رفتار کمانشی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده، رابطه ای جهت تعیین حداقل ممان اینرسی لازم برای سخت کننده ها جهت ایجاد مودکمانش موضعی در ورق دیوار برشی فولادی به دست آمده است. نتایج گرفته شده از مدل اجزای محدود با روابط تئوری مقایسه شده و نتایج مناسبی به دست آمده است.