سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران کوزه گر – عضو باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

در این مقاله به بررسی روند مقاوم سازی دیوارهای بنایی غیر مسلح (URM) با استفاده از الیاف (FRP) می پردازیم، هدف اصلی از این پژوهش، توسعه و ایجاد شرایطی است که در آن مسائل اقتصادی و هزینه های مقاوم سازی در برابر کارایی و مقاوم کلی قابهای ساختمانی در نواحی زلزله خیز بسیار کمتر است و با توجه به این که اغلب خراب های سازه های بنایی را خرابی ها خارج ازصفحه ای تشکیل می دهد، در طی رخداد زلزله، به سازه دیورا اسب های یوارد می گردد اما همه این آسیب ها داخل صفحه ای بوده و هیچ نوع خرابی خارج از صفحه ای در شرایط زلزله ملایم تا شدید در سازه روی نمی دهد. همچنین مطالعات تحلیلی و پژوهشی به تثبیت، طراحیو مقاوم سازی سازه هایی بنایی رهنمون خواهند شد.
مطالعات تجربی و عملیات تحقیقاتی که برای این امر صورت گرفته است شامل انجام آزمایش روی سه دیوار بنایی غیر مسلحبا نسبت های لاغری حدود ۲۲ بوده که درحالت اول بدون مقاوم ساز و در دو حگالت بعدی بصورت جداگانه توسط الیاف افقی و عمودیمقاوم سازی و مسلح شده است. نتایج حاصله کاملاً از تاثیر الیاف FRP بر مقاوم سازی سازه دیوار بنایی در برابر حرکات جانبی و زلزله حکایت می کند.