سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی خانعلی پور – مربی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی نقوی – کارشناس ارشد زلزله، مهندسان مشاور سازه

چکیده:

در کشور ما بسیاری از ساختمانهای موجود بتنی بر اساس آئین نامه های قدیمی طراحی و اجراء شده اند و با توجهبه گرایش محققین و متخصصین امر به طراحی بر اساس سطح عملکرد (PBD)این موضوع که آیا ساختمانهای ، بتنی طراحی شده بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول از نقطه نظر سطح عملکرد، معیارهای پذیرشدستورالعملهای ۲۷۳ و ۳۵۶FEMA و به تبع آن دستورالعمل بهسازی ایران را برآورده می کنند و یا نیاز به مقاوم سازی دارند، اهمیت توجه به ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بتنی را بیشتر از گذشته بر ما آشکار می کند. بر همین اساس در این مقاله نیز ابتدا ساختمانهای بتنی در قالب سیستم قاب خمشی با شکل پذیری متوسط، بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول طراحی شده و بر اساس دستورالعملهایFEMA273 و ۳۵۶ و دستورالعمل بهسازی ایران مورد ارزیابی لرزه ای قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دهنده این مسئله است که ساختمانهای ۱۰ و ۱۲ طبقه نیاز های طرح را بر آورده نمی کنند و نیاز به مقاوم سازی دارند. برای مقاوم سازی ساختمانهای مورد نظر از مهاربند فولادی استفاده گردید که نتایج حاصله، حاکی از بهبود رفتار ساختمان و کاهش قابل توجه تغییر مکان جانبی و همچنین بهبود رفتار المانهای تیر و ستون چه از نظر کنترل تغییر شکل و چه از نظر کنترل نیرو می باشد.