سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحمید هاشمی – دانشجوی دکتری سازه بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نگاهی به خسارت های ناشی از زلزله های گذشته نشان می دهد که درصد بالایی از ساختمانهای بتن مسلح که تا کنون در کشور ساخته شده اند در برابر زلزله مقاوم نیستند و یا مقاومت کافی و قابل قبولی ندارند، زیرا سازه های بتن مسلح موجود غالبا بر اساس آئین نامه های قدیمی طراحی شده و اکثر آنها الزامات آئین نامه های جدید زلزله را ارضا نمی کنند همچنین ضعفهای اجرایی مزید بر علت شده و ساختمان ها را آسیب پذیر ساخته است. از این رو ضرورت تقویت این ساختمانها به خصوص برای مقابله با نیروهای جانبی و با روشهای مقاوم سازی قابل اعتماد آسان سریعو اقتصادی احساس می شود. از آنجا که تعداد قابل توجهی از ساختمانهای آسیب پذیر قبلا ساخته شده اند، افزایش لرزه ای آنها به شیوه های گوناگون ، کم و بیش مشکلات اجرایی و تغییر در معماری سازه را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این،کنترل مجدد تمام المانهای سازه بعد از مقاوم سازی امری اجتناب پذیر است، بدیهی است که کنترل المانهای بایستی هم در مجموعه سازه و هم به صورت موضعی مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی از این مقاله عبارت استاز ارائه راهنمائی هایی به منظور مقاومسازی لرزه ای ساختمانهای غیر مقاوم و یا نیمه مقاوم بتن آرمه و همچنین معرفی روشهای نوین تقویت سازه های بتن مسلح توسط الیاف پلیمری مسلح شده (FRP).